Informacje dla Rodzicow (Parents Information)

Jak szkoła komunikuje się ze społeczeństwem?

(HOW THE SCHOOL COMMUNICATES WITH ITS COMMUNITY)

Dobra komunikacja jest niezbędna w funkcjonowaniu społeczności szkolnej. Stosujemy szeroką gamę metod w celu wymiany informacji, w tym:

  1. Rozmowy telefoniczne
  2. E-mail
  3. Listy
  4. Gazety
  5. Otwarte popołudnia i wieczory
  6. Wydarzenia społecznościowe
  7. Lokalne radio
  8. Strony internetowe

 

W szkole mamy dwie oficjalne wywiadówki w roku (listopad i maj). Zachęcamy rodziców,

aby komunikowali się regularnie ze szkołą. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Nauczyciele są dostępni od poniedziałku do piątku od godz. 15.00.

W razie konieczności można się umówić na wizytę w szkolnej recepcji

Central School Informator Polska wersja